وزیر ارتباطات در دیدار با آیت‌الله جوادی آملی: کمیته ترویج آموزه‌های دینی در فضای مجازی تشکیل شد‌