آفریقای جنوبی خواستار امضای تفاهم نامه نفتی با ایران شد