هاشمی: پاسخ کسانی که قصد مایوس کردن مردم را دارند باید در سنگر تولید داد