۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای شارژ کارت‌های اهل قلم اختصاص یافت