استاندار ایلام: روش و منش علی (ع) دل های تشنه حقیقت جویان را سیراب می کند