خبرنگار نیویورک تایمز که در تهران عاشق یک دختر ایرانی + عکس و فیلم