قنبرزاده: بدعهدی صداوسیما به باشگاه‌ها ضرر رسانده است