گردهمایی فعالان موثر استان چهارمحال وبختیاری در شهرکرد گشایش یافت