وزیر راه به تماشای اپرای عروسکی «سعدی» نشست+ تصاویر