معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: نقص آنتن دهی موبایل با رومینگ ملی رفع شد/ رومینگ اینترنت 3G و 4G ب