معاون حوزه های علمیه کشور:جهان کنونی آماده یادگیری فرامین اسلام است