واکنش زنگنه به انحلال شرکت بزرگ نفتي/ مخالف واگذاري بوديم