هیاهو قبل از اعلام برنده مزایده پرسپولیس/ هدایتی اعلام پیروزی کرد اما شانس گلرخسار بیشتر است