گاردین: اعراب به دنبال امضا یادداشت تفاهم با اوباما در مورد ایران / «ما مثل نتانیاهو نیستیم، می خواهی