امتناع ایران از واگذاری توسعه میدان گازی فرزادB به هندی‌ها/ بسته پیشنهادی هند رد شد