تلاش می کنم در دربی برگشت هم گل بزنم | تنها کاری که از دستمان برمی آید، کسب سهمیه آسیایی است | مقابل ترا