مدیر سابق دوهفته کارگردانان کن: آمده‌ام نسل جدید فیلم‌سازان ایرانی را ببینم