الهام چرخنده: در جوار حرم رضوی هستم و هرگونه سوءقصد را تکذیب می‌کنم