رئیس سازمان بهزیستی: آغاز واگذاری تجهیزات توانبخشی به معلولان/ پشت نوبتی‌ها صفر می‌شوند