بهره‌مندی بیش از ۱۱۴ هزار تن از خدمات سلامت داوطلبان