مدیرکل آموزش و پرورش تهران: منش و تفکر شهید مطهری سرمایه انقلاب اسلامی است