خرید و فروش 5 هزار و 594 میلیارد ریالی معامله گران فرابورس