الهام چرخنده :در جوار حرم رضوی هستم و هرگونه سوءقصد را تکذیب می‌کنم