سپاهان بهترین تیم، منصوریان بهترین مربی هفته/طلسم استقلال و پرسپولیس با هم شکست