بیانات رهبر انقلاب پیرامون شخصیت امیرالمومنین (ع): «علی مع الحق و الحق مع علی»، اگر دنبال حقید ببینید