هفدهمین برد متوالی یاران جهانبخش در هلند/ نایمخن 101 امتیازی شد