رونمایی از کتاب طنز «تراوشات یک ذهن آشفته» در نمایشگاه کتاب تهران