نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: نابودی همه سلاح های هسته ای اولویت اول کشورهای جنبش عدم