دکتر مهدوی: مفهوم عدالت در قلب حضرت علی (ع) موج می زند/یکی از دردهای امام علی درد اخلاق است