مردم ایران از هر موفقیت و تولید جدید امید تازه‌ای می‌گیرند/قابلیت تبدیل شدن شهرک صنعتی آشتیان به شه