پانادیچ: سطح دروازه‌بانی سوشا مکانی اروپایی است، او روی گل‌های خورده مقصر نبود