«ماهی و گربه» در سالن «بیلی وایلدر» به نمایش درآمد