احتمال حفاظت آمریکا از کشتی‌های دیگر کشورها در تنگه هرمز