نپال؛ احتمال رسیدن تلفات زلزله به 10 هزار نفر و شیوع بیماری های مسری