سد شفارود بخشی از جنگل‌های هیرکانی را به زیر آب می‌برد