دانش‌آموزم 90 بار آیت الکرسی برای حل مشکلات درسی‌اش خواند