پس از مثبت شدن رشد اقتصادی، چه اتفاق‌هایی در راهند؟