منصوری: خدامرادی می‌تواند تا چند ماه دیگر در میادین حاضر شود