واشنگتن: لایحه کنگره درباره تقسیم عراق بیانگر نظر دولت آمریکا نیست