بازي با تراکتورسازي فوق‌العاده حساس است، بايد سه امتياز را بگيريم