شهباززاده: هواداران حق دارند ولی ما با همه وجود بازی می‌کنیم