احمدی: کسب مدال در دانمارک مهم‌تر است تا جهانی چین