لازم باشد در نيويورک مي مانيم/نخستين پيش‌نويس، پر از موارد اختلافي خواهد بود