دین اگر در اسارت نا اهلان قرار گیرد کاری از پیش نمی‌برد