ماجرای ادعای جنجالی درباره ظریف و اسراییل چه بود؟/ ظریف: پاسخم یک کلمه بود: نه