تعرفه‌گذاری مشکل اصلی بیمه‌ها/مردم توان پرداخت بیشتر ندارند