یک کارشناس مسایل خاورمیانه در گفت وگو با شفقنا: ...