ظریف: مصالح ملی ایجاب می‌کند که آب به آسیاب دشمن نریزیم/ پاسخ صریحم درباره عدم گفت‌وگو با رژیم صهیون