عاشق شدن خبرنگار نیویورک تایمز در تهران/ عکس و فیلم