رئیس‌جمهوری تونس هرگونه دخالت نظامی خارجی در لیبی را محکوم کرد